`````````         +yyyyyyys`
     `-+sysooydh//+++/-.      -mNNNNNNm:
    `/s+sh+-/oyho/ys/::/+ooo-`    hNNNNNNNo
   `/s:.sysooooy:.`+odhhdo:/ohds-  /NNNNNNNh
  /s:`.sdys///sh--+y++mho:  :dds- :mNNNNNNd-
  oy/+//syo////+oshh++hdddy  -hdyhodNNNNNNm/               ````           `````                                              ````                                    ````          
 ods/``:d+////////+++syohh:..``/hoysdNNNNNNNy`               `mmmm-           smmms                                             :mmmd                                   :mmmd          
 /mo. o+d//////ossyssyyo/yo+++++oosdhmNNNNNm.               `NNNN-           sNNNs                                             /NNNm                                   /NNNm          
.hyd- .s+hoso+//+ssohs+- /+  `.:+hhhNNNNm/        -/+syyyyyyo/-  `NNNN- `yyyy-:/oyyyo/:`  sNNNy./+syyo/:`  -/+syyyyyyo/-  yyyy:-/syys/:` -/oyyo/:`  -/+syyyyyyo/-  `yyyy.:/syo/- /NNNm  .+yyyo- `yyyy`   `yyyy. `:/oyyyyyyys/:`       `:/oyyyo/:/NNNm  .:/syyyyys/:` 
:myy :hoshyy+/so:+-/o`  -s   `-odmNNNNy`       /dmmdhhhhhdNNm/ `NNNN- `NNNNhhhhhhdNNNy` sNNNmhhhhhdNNNd- /dmmdhhhhhdNNm+  NNNNdhhhhhmNNhshhhhdNNNd- +dmmdhhhhhmNNm/ `NNNNhhhhdNNm: /NNNm`.odNmh+.  .NNNN.   `NNNN- `yNNNhhhhhhdmmmo       .hNNNdhhhhhhNNNm  /mNNmhhhhhmNNd- 
:d-.-ood``so-/osyshh--:://+y-:- :hsyyyNNNh`        :+oyyss+::oNNNd `NNNN- `NNNN:   .NNNN: sNNNh.  `yNNNy -+oyyss+::oNNNm  NNNN+`  `sNNNh`  `hNNNs :+oyyss+::sNNNh `NNNN/` `hddy /NNNNdmNNd:`   .NNNN.   `NNNN- .dNNNssssssshs+/       /NNNm`   +NNNm  mNNNhsssssdNNNy 
:h-+:``h. ` .-/oys+so+//od+oh. :h+ss+dNm-        .dNNmsssssshNNNd `NNNN- `NNNN-   `NNNN: sNNNs   sNNNy .hNNmsssssshNNNm  NNNN:   oNNNh   yNNNs .dNNmsssssshNNNh `NNNN.  `..` /NNNNsymNmo.   .NNNN.   .NNNN- `/yhmdddddddmNNm-  -////`  /NNNd   /NNNm  NNNNysssssssss+ 
-d:`.- o/    `ss++++/++sd++y` ss+y++hNy        :mNNmoooooohNNNd `NNNN- `NNNNyoooooyNNNd. sNNNs   sNNNy -mNNmoooooohNNNm  NNNN:   oNNNh   yNNNs :NNNmoooooohNNNh `NNNN.     /NNNm `:hmNms.  `yNNNhooooohNNNN- `ymmmyssssssdNNN+  sNNNN:  -mNNmsooooohNNNm  sNNNhoooooyhhh/ 
 s++ds .y.  .:sdyyss+/+shdyhho/syso/hmNd-        /syddddyy+odddy `dddd. `NNNN/syhdddyyo.  odddo   oddds /syhdddyy++dddh  dddd:   +dddy   sdddo /syddddyy+odddy `dddd.     :dddd  `:yddh+` `+yydddhys/dddd. -syyddddddddyy+  odddd-  :syhdddhys+dddd  `/sydddddddhy+` 
 `hdys. +s`:+o+/+yso+////+hs+h/.:+s+osdmNNh`     `//`  ````  `````  ````  `NNNN- ````    `````   `````   ````  ````  ````   `````   `````   ````  `````  ````      ````   ``````   ````  ````    ````````    `````    `````  ````    ```````   
 :dysy:-hh+.`  `.+y///++h//+` :yddh-+NNNs`     +Nh`             `yyyy.
  :hyyyo:ys.   :y/+syo-  .s+smy. smNmy-`  `:ymN/
  `odm: `oh/`  `+/od:`  `:+:+d+`  `oNNNmdyyyydmNNs
   .ody/..oy/`  os+s/.--+sssy+`   `+dNNNNNNNNNd/`
    `-oshysddyyosyydhydmyy+.      `-+ssssso:`
       .-++oyhhhys+/-.`
 ______           __  __       __                     __  __       ______    _______       ______  ______  ______  ______ 
/   |          / \ / |      / |                    / | / |      /   \   /    \      /   \ /   \ /   \ /   \ 
$$$$$$/ _____ ____    $$ \ $$ | ______  _$$ |_  ________     _______  ______ $$/ _$$ |_     /$$$$$$ |  $$$$$$$ |     /$$$$$$ |/$$$$$$ |/$$$$$$ |/$$$$$$ |
 $$ | /   \/  \    $$$ \$$ | /   \ / $$  | /    |    /    | /   \ / |/ $$  |    $$ |__$$ |  $$ | $$ |     $$____$$ |$$$ \$$ |$$$ \$$ |$$$ \$$ |
 $$ | $$$$$$ $$$$ |   $$$$ $$ |/$$$$$$ |$$$$$$/ $$$$$$$$/    /$$$$$$$/ /$$$$$$ |$$ |$$$$$$/     $$  $$ |  $$ | $$ |     /  $$/ $$$$ $$ |$$$$ $$ |$$$$ $$ |
 $$ | $$ | $$ | $$ |   $$ $$ $$ |$$  $$ | $$ | __ / $$/    $$   \ $$  $$ |$$ | $$ | __    $$$$$$$$ |  $$ | $$ |     /$$$$$$/ $$ $$ $$ |$$ $$ $$ |$$ $$ $$ |
 _$$ |_ $$ | $$ | $$ |   $$ |$$$$ |$$$$$$$$/  $$ |/ |/$$$$/__    $$$$$$ |$$$$$$$$/ $$ | $$ |/ |   $$ | $$ | __ $$ |__$$ |__    $$ |_____ $$ \$$$$ |$$ \$$$$ |$$ \$$$$ |
/ $$  |$$ | $$ | $$ |   $$ | $$$ |$$    | $$ $$//$$   |   /   $$/ $$    |$$ | $$ $$/    $$ | $$ |/ |$$  $$// |   $$    |$$  $$$/ $$  $$$/ $$  $$$/ 
$$$$$$/ $$/ $$/ $$/    $$/  $$/ $$$$$$$/  $$$$/ $$$$$$$$/    $$$$$$$/  $$$$$$$/ $$/  $$$$/    $$/  $$/ $$/ $$$$$$$/ $$/    $$$$$$$$/ $$$$$$/  $$$$$$/  $$$$$$/
Twitter    XING    StackOverflow    Github

Hintergrundbild: © 1989 Harald Finster, Aachen. Mit freundlicher Genehmigung.

Impressum: alphamarkus.de wird betrieben von Markus J. Rehrs, zu erreichen unter info at alphamarkus punkt de.

Datenschutz: alphamarkus.de sammelt keine persönlichen Daten. Nichtmal in den Server-Logs.